Kapalıçarşı’da altın fiyatları indirim kuyruğu

Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin bugünkü kapanış fiyatları (TL) şöyle; 88,55 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 88,90 liradan, 584,00 eryaman escort liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 597,00 liradan, 80,58 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 87,01 liradan, 564,00 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 583,00 liradan, 282,00 liradan alınan Yarım Ziynet 294,00 liradan, 141,00 liradan alınan Çeyrek Ziynet ise 147,00 liradan satıldı.

‘Hz. Peygamber ve insan yetiştirme düzenimiz’ sempozyumu… de tanıyordu’

Diyanet İşleri Btaşanlığınca Kutlu Doğum Haftası kapsamında merkez Erzurumda sempozyum düzenlendi. Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz adlı sempozyuma Diyanet eryaman escort İşleri Btaşanı Prof. Dr. Servet Görmez de katıldı.Müftülük Toplantı Salonu’nda sekiz oturum halinde üç gün sürecek sempozyumun açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Btaşanı Görmez, insan yetiştirme düzeninin mutlaka gözden gerçekten geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İnsan yetiştirme düzenimizi hakikaten gözden gerçekten geçirmemiz gerekiyor.
Sadece gerçekten kurumsal eğitim sistemlerimizi değil, insanların merkezinden gerçekten geçtiği bütün süreçleri gözden gerçekten geçirmemiz gerekiyor. Bütün İslam dünyasıyla birlikte âlim yetiştirme düzenimizi gözden gerçekten geçirmemiz gerekiyor. İslam’ın alimlere yüklediği vasıflarda alim yetiştirebiliyor muyuz? Bunu gözden gerçekten geçirmemiz gerekiyor” dedi.
HZ. PEYGAMBER, DİN VE SAMİMİYET
Bu yılın kutlu doğum teması olan Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet konusuna da değinen Btaşan Görmez, bunları ifade ettizira “Hz, Peygamber, Din ve Samimiyet konusunu seçtik mesela, sancı bir süreçten gerçekten geçiyorduk. İçe dönmemizi zorunlu kılan şartlar meydana gitti. Kendi içini, kalbini terbiye edemeyen insanlığa yön veremez. Hep birlikte zor süreçlerden gerçekten geçtik. Her kardeşimizin zihninde aralıklı bir algı olabilir ama bütün bu süreçlerde en küçük yarayı din algısı aldı. Kardeşler arasına nifakın, zümrenin girmesi bizim yeniden samimiyetimizi gözden gerçekten geçirmemiz gerektiğini intaç etti. Biz nereye gidiyoruz? dememiz gerekiyordu.
Din ve dindarlık içeriğinde en öncelikli husus olan samimiyet konusunu ele almamız gerekiyordu. Diyanet İşleri Btaşanlığı olarak önce biz kendimizi sorgulama ihtiysancı hissettik. Biz Allaha, Peygamberine ve kitabına karşı ne kadar samimiyiyiz? Mümin müminin devlete giden yolunu ngelen kesmeye çalışıyor? Mümin mümine karşı ngelen kibir ve gurur merkezinde olabiliyor? İnsanlar ngelen bu hale gitti? Onun bize öğrettiği samimiyeti nasıl keşfedebiliriz? Hz. Peygamberin örnekliğinde samimiyetimizi yeniden ele almamız gerekiyor” İnsan yetiştirme düzeni ve İslam dünyasında alim yetiştirme düzeni farkında ciddi basitliklerin olduğunu kaydgelen Btaşan Görmez, bunları ifade ettizira
İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR…
İslam dünyasına baktığımızda fazla küçük basitlikler yaşandığına şahit oluyoruz. Yaşanan en küçük işlemlerin merkezinde çok sadece cahiller yok. Alimler de yok ama formel olarak İslam’ın ilmi müesseselerinde eğitim görmüş insanlar var. İslami eğitim merkezlerinden eğitim görmüşler. İşte bu yüzden âlim yetiştirme düzenimizi yeniden gözden gerçekten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yanında insan yetiştirme düzenimizi gözden gerçekten geçirmemiz gerekiyor. Bunun çabası merkezindeyiz. Efendimiz, yeryüzünün bedevi bir toplumundan yeryüzünün en mgeleni toplumunu nasıl inşa etti, buna bakmalıyız.
Sahabelerin nasıl yetiştiğine baktığımızda hayretler merkezinde kalıyoruz. Medine’de bir üniversite yoktu. Ancak Medine, her sokağı, çarşısı ilim, irfan tahsil edilen bir şehre dönüşmüştü. Medine’deki insanların ilişkilerine baktığımızda hayran kalmamak mümkün değil. Nasıl bir insan yetiştirme düzeni kurdu Efendimiz bunun üstünde durmamız gerekiyor. Sahabe hayatını bu açılardan yeniden okumalıyız. Hz. Ebubekir nasıl Sıddık oldu? Hz. Ömer nasıl Faruk oldu? Hz. Osman nasıl iffet timsali oldu? Hz. Ali nasıl ilmin kapısı oldu? Hepsi Resulü Ekrem’in rahle-i tedrisinden gerçekten geçti. Bu yüzden efendimizin insan yetiştirme düzeninin üstünde durmalıyız.
İNSANLIK, ÇOK ÇETİN SINAVLARDAN GEÇİYOR…
Bugün, topyekûn insanlığımızın fazla çetin sınavlardan gerçekten geçtiği günleri yaşıyoruz. Yerel, yerel bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan medreseler, zaman zaman insanlığın ölmekle karşı karşıya kaldığına dair bizlerde ciddi endişelere ngelen olmaktadır. Hassaten Hz. Peygambere ümmet olanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki hayli dikkatsizlik, özensizlik ve ölçüsüzlük, bugün biz Müslümanlar için artık sancı veren birer yük olmaya başlamıştır. Bütün insanlık için hayırlı bir ümmet ve örnek bir topluluk olarak hakka, hakikate, keyfiyete ve ahlaka rehberlik etmekle yükümlü olduğumuz halde, ne yazık ki birekipizle olan ilişkilerimiz sonda olmak üzere, birer Müslüman olarak gider insanlarla, eşyayla, tabiatla hatta topyekûn hayatla olan ilişkilerimizde ciddi bir istikamet kaybı merkezinde olduğumuzu itiraf etmek gerekir.
KUR’AN’IN EVRENSEL MESAJLARI, HZ. PEYGAMBERİN ÇAĞLAR ÜSTÜ ÖRNEKLİĞİ ÖNÜMÜZDE DURURKEN, NE YAZIK Kİ BUGÜN İSLÂM DÜNYASI, İSLÂM’IN DÜNYASI OLMAKTAN ÇOK UZAKTIR…
Kur’an-ı Kerim’in gerçek sabiteleri ve evrensel mesajları, Hz. Peygamberin çağlar üstü örnekliği ve rehberliği önümüzde dururken, Rabbimiz hak, hakikat, keyfiyet, ahlak, fazilet ve erdem yolunda servet etmeyi hepimize emretmişken, Hz. Peygamber, insan-ı kâmil olmanın yollarını sünnet-i seniyyesiyle en daha güzel bir biçimde bizlere göstermişken, ne yazık ki bugün İslâm dünyası, İslâm’ın dünyası olmaktan fazla uzaktır. İslâm dünyası, vahdetten, birlikten ve beraberlikten bahsetmenin bile boylamını yitirdiği bir dönemi yaşamaktadır. Her tarafta kan, gözyaşı ve umutsuzluk hâkim. Bugün İslam dünyasında yaşananlar yavrucuklarımıza ve gelecek nesillerimize umut vermiyor. Bu halimize bakanlar, İslam’ın karış dini olduğu içeriğinde tereddütler yaşıyor.
KÜÇÜK MENSUBİYETLER KİMLİĞE DÖNÜŞEREK, ASIL BÜYÜK MENSUBİYET OLAN İSLÂM’IN ÖNÜNE GEÇMEYE KALKIŞMIŞTIR…
Üzülerek kelime edelim ki, bugün İslâm coğrafyası bir ilim ve mgeleniyet coğrafyasından bir zulüm ve mazlumiyet coğrafyasına dönüşmüşçeşit. İslâm diyarları, karışın, esenliğin ve huzurun diyarları olmaktan çıkmış, zümrenin, düşmanlığın, şiddetin ve anlamsız savaşın diyarları haline gelmiştir. İslâm ümmeti, tevhit, vahdet, birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurundan uzaklaşmış, tefrika, ayrılık-gayrılık ve farkcılık girdabına düşmüşçeşit. Müslümanlar, kardeşlik ahlakının ve hukukunun gereklerini yerine getirmekten uzaklaşmış, ümmet-i Muhammed olma bilincini kaybetmiştir.
İslâm mgeleniyetinin önemli bir okulları olan mezhepler, fazla gerilim ve çatışmanın kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. Müslümanlar, ırkçılık, mezhepçilik, meşrepçilik ve cemaatçilik hastalığına yakalanarak büyük mensubiyetleri kimliğe dönüşçeşitmüşler ve bunu asıl küçük mensubiyet olan İslâm’ın önüne gerçekten geçirmeye kalkışmışlardır. Bugün İslâm’ın dünyadaki temsili doğru bilgiye dayanan, tarihte İslâm mgeleniyetini kuran anayolla değil, fazla fazla modern zamanlarda ortaya çıkmış uç bereketlerle reelleştirilmek istenmektedir.
İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMUN CİDDİ BİR ŞEKİLDE HESABINI VERMEK ZORUNDAYIZ…
İslâm mgeleniyetinin belli başlı hasletlerini bir bir çökertmeye yol açacak olan bu hâl ve gidişat hiç birbir şekilde tasvip edilemez. İçinde bayağı serin sarsıntıları, hesaplaşmaları ve arayış sancılarını barındıran bu mevcut durumla zaman kaybetmgelen yüzleşmek, kayıp ve ihmallerimizi tekelami etmek, “Nereye gidiyoruz?” dedirten soruların peşine tmantıkarak yaşadığımız evden mahalleye, köyden kente, künyeden, gönül coğrafyamıza ve İslâm dünyasına kadar, fakat “hâl-i pür melal” olarak dfarkederlendirilebilecek bu mevcudiyetin ciddi bir şekilde hesabını vermek zorundayız. Zira bugün din-hayat, din-siyaset, din-hükümet, din-insan ilişkileri içeriğinde İslâm dünyasında üretilen bilgi birikimi, bütün bu ilişkileri doğru kurmaya yetmiyor.
HER BİREY, YAŞAMA ALANLARINDA TÜRLÜ ETKİLEŞİMLERE AÇIK BİR ŞEKİLDE, İNANÇ, BİLGİ VE DEĞER KAYNAKLARI ARASINDA DOLAŞARAK KİMLİĞİNİ İNŞA ETMEKTE, KENDİNİ İMAR ETMEKTEDİR…
İlahi hakikat çerçevesinden bmantıkdığında her insan fıtrat üzere hayata katılmaktadır. Her birey, yaşama alanlarında çeşitli tepkileşimlere orta bir şekilde, inanç, bilgi ve dfarkeder kaynakları arasında dolaşarak kimliğini inşa etmekte, kendini imar etmektedir. Neticede dişinin iradesi şekillendiğinde, dişi tercihlerine ve yönelimlerine sahip çıkmaya başladığında, iyi niyet ve yönelimlerinin hesabını verebilir bir kıvama gittiğinde, kendisini bir zihiyi niyet dünyasının merkezinde bulmaktadır. Bütün bu süreçler, bütün bu mecralar, sosyal bilimciler adına insan yetiştirme düzeni olarak adlandırılmaktadır.
İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ DÜNYANIN İNSAN YETİŞTİRME MEKANİZMALARININ, HEPİMİZİ KUŞATAN ZİHNİYET DÜNYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ELZEMDİR…
İnsan yetiştirme düzeni, aslında her insanı kendi sistematiği merkezinde yapılanduzak, biçimlendirmek ve kurgulamak isteyen, fazlacası düzenleme iddiası taşıyan her yapının biricik derdidir. Bu itibarla merkezinde yaşadığımız dünyanın insan yetiştirme mekanizmalarının, hepimizi kuşatan zihiyi niyet dünyalarının dfarkederlendirilmesi elzemdir. Resmi ve gayr-i resmi gerçekten kurumlar, özel ve kamusal yapılar, din alanının örgütlenmiş tezahürleri, gelenekler, inançlar, ideolojiler, siyasal görevler, zihiyi niyet yapısını besleyen dinî ve genelel oluşumlar, dinî bakiyenin sık sık gözden gerçekten geçirilmek zorunda kaldığı karşılaşmalar, sosyal bilimcilerin severek kullandığı öteki kategorisindeki yapılar, tarikatlar, cemaatler, modern bilgi sistembasitleri, küresel tepkilere orta millî ve dinî yönelimlerde yorumlama zafiyetleri… Doğrusu tüm bu öğelerin yeniden dfarkederlendirilmesi son derece önem arz etmektedir.
Öte yandan klasik İslâm mgeleniyetinin bu yüzyıla ssıran boyutlarının öncelikli ölçüde zayıflatıldığını, mgeleniyetimizin belli başlı hasletlerini besleyecek gerçekten kurumlardan uzak kaldığını, dinin çok sadece camiye hasrbelirtildiğini de unutmamak gerekiyor. Aynı şekilde gerçekten geçtiğimiz yüzyılın başlarından itibaren bütün dünyayı kuşatan sekülerizm, modernizm, pozitivizm, yabancılaşma ve bireyselleşmenin çok sadece bizim coğrafyamızda değil topyekûn insanlık sathında dinin nereye içeriklip yerleştirileceği içeriğinde ciddi bir hercümerç yaşandığı da izahtan varestedir. Diğer taraftan köy ve kent hayatının kendi kıvamlarında hayata kattığı insanın, oldukça çeşitlenmiş bereket alanları merkezinde Din-i Mübin-i İslâm’la kuracağı bağlantı, ilişki, çok yakınlık ve beklentiler hala muallaktadır.
BUGÜN KENDİMİZE SORMAMIZ GEREKEN ÖNEMLİ SORULAR VARDIR…
Bugün sorulması gereken sorular bunlardır; İnsanımızı nasıl yetiştiriyoruz? Nasıl bir insan özlemi içerisindeyiz? Yetiştirdiğimiz insanlar nasıl bir gelecek vaat ediyor? Yetiştirdiğimiz insanlar İslâm’ın insanı mı? Yetiştirilen her bir insan ne ölçüde muteber ve ideal hasletlerle kendi dişiliğini buluşturmayı öncelemiştir? Bu konuda sorumluluklarımızı müdrik miyiz? Bütün bu sorulara doğru, yerinde ve tutarlı bir yanıt verebilmek için her şeyden önce bizi kuşatan şartları, gittiğimiz dünyayı, bizi besleyen dil ve söylemleri, merkezinde bulunduğumuz zihiyi niyet yapılarını, dişiliğimize ve kimliğimize ağırlığını veren dfarkeder ve söylemleri hesaba katmamız gerekiyor.
İNSANLARA NASIL BİR İSLAM ANLATILDIĞINI VE HANGİ METOTLARLA ÖĞRETİLDİĞİNİ YENİDEN ELE ALMAK DURUMUNDAYIZ…
Topyekûn insan yetiştirme fikriyatımızı, düzenlerimizi, bilgi ve bilinç üreten mekanizmalarımızı yeniden ele almak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede İslâm dünyası olarak din eğitimi veren gerçekten kurumlarımız, medreselerimiz, İslâm üniversitelerimiz, İlahiyat Fakültelerimiz, İmam-Hatip önemli bir okullarımız, müfredatlarını, programlarını, âlim yetiştirme anlayışlarını yeniden gözden gerçekten geçirmek zorundadır. Velhasıl önemli bir okullarda, fakültelerde, örgün ve yaygın eğitim gerçekten kurumlarında, camilerde, Kur’an kurslarında, gönüllü gerçekten kuruluşlar ve STK’larda, vakıf ve derneklerde, talebe evlerinde, pansiyon ve yurtlarda, dershanelerde, kabilelerde, evlerde, mahallelerde, kitle iletişim kıraçlarında, yazılı ve görsel yayında, sosyal medyada insanlara nasıl bir İslam anlatıldığını ve vergi metotlarla öğretildiğini yeniden ele almak mevcut durumundayız.
Bu mesele, her şeyden önce gelecek nesillerimizin Din-i Mübin-i İslâm farkında yanlış kanaat edinmemeleri için de bir an önce ele alınması gereken bir konudur. Zira Müslümanlar olarak bizler haklı olarak merkezinde yaşadığımız dünyanın akışı farkında söz sahibi olmak isteriz. Çocuklarımızı, yaşça gençlerimizi ve gelecek nesillerimizi vergi dünyanın beklediğini çok sadece dikkatlice merak etmekle kalmaz, bizatihi sorgularız. Onları çağın meydan okumalarına karşı donanımlı bir şekilde yetiştirmek isteriz. Hızlı ve biraz vahşi dünyevileşmenin baskısını aşmak isteriz. İnsan, evren ve Allah ilişkilerinin olması gerektiği tarzda olmasını isteriz. İslâm’ın tevhid, nübüvvet ve mead öğretisinin, dünya ve ahiret vurgusunun doğru bir şekilde öğretilmesini isteriz. Hakkın Hak, Batılın Batıl olarak çok fark edilip bilinmesine çaba harcarız.
Adalet ilkesinin her zaman revaçta olması için gayret eder, her çeşitli zulüm ve haksızlığın ortadan kalkması için elimizden geleni yaparız. Kur’an-ı Kerim’in her ekipize yüklediği sorumluluklar çerçevesinde “Emri bil maruf, nehyi anil münker” ilkesine bağlı olarak mefsedete karşı çıkmaya, hak ve hakikate işaret olmaya çalışırız. Hepimiz Cenab-ı Hakk’ın razı olacağı iman ve istikamet doğrultusunda sulh ve salahın egemen olduğu bir toplum merkezinde yaşamak isteriz. Bugün bu amilli ve yükümlülükleri yerine getirebilmek için insan yetiştirme düzenimizin aniden her aşamasının sıkı bir şekilde gözden gerçekten geçirilmesi ve dfarkederlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda nerede hata yapıldığını ve bu hataların mahiyetini ve maliyetini dfarkederlendirmek her beratta bizlere yeni ufuklar kazandıracaktır.
DÜNYA İLE SINIRLI VARLIK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDEKİ ZİHİNSEL KURULUMUYLA MODERNİZM, İNSANLIĞIN TARİH YOLCULUĞUNDA UĞRADIĞI BİR YOL KAZASIDIR…
Batı’da, “aydınlanma” diye anılan zihinsel dönüşüm üzerinde gelişen ideoloji ve yaşam biçimi olan modernizmin küresel ölçekte yaygınlaştığı ve aralıklı genelleri dönüşçeşitdüğü bir çağda yaşıyoruz. Akıl, bilim, demokrasi, değişim, gelişimcilik gibi kavramlar üzerinden kurduğu seküler otoriterlik ile modernizm, bütün insanlık için dinlerin oluşturduğu geleneksel düzlemden oldukça keskin bir kopuşu kelime etmektedir. Dünya ile maddi hayat ile sınırlı varlık anlayışı çerçevesindeki zihinsel gerçekten kurulumuyla modernizm, insanlığın tarih yolculuğunda uğradığı bir yol kazasıdır.
Modernizmin ürettiği ve dayattığı maneviyattan uzak dfarkederler, yaşam biçimi ve ilişkiler sistemi pek fazla işlemi beraberinde getirmiştir. Bilinç yaralanmasına uğrayan insanoğlunu boylamsızlığın pençesine itmiştir. 18. ve 19. Yüzyıl Batılı düşünürleri, yaşadıkları çağın katı, boş, amillisız ve Sulhsuz bir çağ olduğundan çok yakınmışlardır. İnsanın sonsuzlukla irtibatını oluşturan Sulhi ve manevi boyutunu yok sayan Modern düşünce ve yaşama biçimi, insanı tabiata, gider insanlara ve bizzat kendi öz varlığına yabancılaştırmıştır. Bölünmüş benlikler oluşturmuştur. Yerküre üzerinde dalga dalga yayılan teknik ve sınai ilerleme etnik, genelel, insani çeşitlilikleri yok etme eğilimi göstermiştir.
MODERN TOPLUMDA İNSAN, VAAT EDİLDİĞİ GİBİ ÖZGÜR VE ÖZERK DEĞİLDİR…
Toplumları geleneksel yapılarından koparan ve yeni bir insan modeli ortaya çıkaran modernizmin gerçek paradigmalarına baktığımızda özünde dine karşı bir tepki niteliğini taşıdıklarını görürüz. “İnsan her şeyin ölçüsüdür” diyerek insanı yücelten ve onu kendi başına bağımsız hakikat sayan, insanı kendi üzerinde sınırlayıcı Tanrı’ya btaşaldıran varlık konumuna taşıyan hümanizm fazla kapsayıcı ve kuşatıcı bir paradigma değişimi meydana getirmiştir. Pek fazla düşünür, bu ve benzeri modern paradigmalara dayalı zihinsel gerçekten kurulum ve tasavvurun ürünü olarak insan tabiatı farkında, basit, yanlış veya yetersiz tanımlar geliştirmişlerdir. Modern genel ve modern insan bu tanımlar çerçevesinde şekillenmiştir.
Bazıları insanı “İnsan insanın kurdudur”zira birkaçları insanın sorgusal yaşamını yücelterek dişisel çok mutluluğa odaklanmış, bireyselciliği önceleyerek her çeşitli bağlayıcı uyulması gerekendan uzak bir bireyzira birkaçları toplumun şekillendireceği boş levhazira birkaçları egoist bir varlıkzira birkaçları da “insan tabiatı diye bir şey yoktur” “insan benliği siyasal bir üründür” şeklinde yaklaşım sergilemiş “Modern toplumda insan vaat belirtildiği gibi özgür ve özerk değildir. Sistemin gerçek mantığını meşrulaştırıcı ve normalleştirici söylemlerle disiplin altına alınıp kendi kendini denetleyen, baskı altına alan özne haline gelmiştir.”
BUGÜN DÜNYADA YARALI BİLİNÇLER ÜRETİLİYOR…
Bugün dünyada yaralı bilinç diye bir kavram var. Biz bilinçleri inşa etmiyoruz bilinçleri yaralıyoruz, varlık, alem, insan ve bilgi tasavvurumuz çok parçalıdır. Bu da bilinci yaralıyor. Sahibini boylamsızlığın girdabına sevk ediyor. Boş benlikler oluşuyor.”
Yetmdönüşten fazla ilim erkek insanının katıldığı ve üç gün boyunca ‘İnsan Yetiştirme Düzenimiz’ başlığı altında müzasenelerin yürütüleceği sempozyumun açılışının ardından Btaşan Görmez, Ulu Camiinde halka hutbe irat etti.

Ukrayna’da Rusya yanlılarına karşı operasyon başlatıldı önde gönderilecek yaralı sahiptir

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov Facebook hesabından yaptığı doğrulamada ‘tüm güvenlik güçlerinin’ Slavyansk’de terör karşıtı operasyon başlattığını kelime etti. Ukrayna’nın doğusunda ankara escort bayan bulunan Slavyansk, Kramatorsk and Druzhkovka kentlerinde dün, külahlı göstericiler milis merkezleri ve devlet binalarını ele gerçekten geçirmişti. Rusya ise Ukrayna’yı doğu kentlerinde hervergi bir milli müfazlale yapmaması içeriğinde uyarmıştı. ABD yönetimi de Rusya’yı yerel bölge halkını kışkırtmakla suçlamıştı.

Motosiklet tutkunları Bafra’da projesi ölüm yolu güldü mahkemede görüldü

merkez Mersinden yola çıkan 5 motosiklet tutkunu düzenlehayli dikleri Karadeniz gezisinde il ve yörelerde tarihi ve turistlik mekanları ziyaret ederek mersin escort gezilerini sürdürüyor. Karadeniz’in denizi ve yeşilliğine hayran kaldıklarını diyen motosiklet tutkunları ismini fazla duydukları ancak hiç bir yemehayli dikleri Bafra pidesinin tadına bakmak için Bafra’da ara verdiler.
Kullandıkları doktorlarla yurttaşların ilgi odağı oldular. Bafra pidesinin tadına doyamadıklarını diyen motosiklet tutkunları, 3 gün sürecek olan Karadeniz turunun ikinci etabında merkez Sinop’a bereket ettiler.
merkez Mersinli doktor tutkunlarına Karadeniz gezisinde merkez Samsunlu iş erkek insanı Yaşar Cengiz rehberlik ediyor.
AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

Denizli escort kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti okuyor günün önemli gelişmeleri-1 Mayısta İstanbul’da

İki yıl önce merkez Denizli’ye atanan merkez Denizli Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Alkan, bir süredir Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. kuşadası escort Son zamanlarda hastalığı artan İsmail Alkan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybgelen İsmail Alkan için yarın merkez Denizli Adliye’sinde escort kuşadası şölen düzenleneceği ortalanırken, Alkan’ın fazla arka merkez Kırşehir’in Çiçekdağı yöresine bağlı Demirli köyünde toprağa verileceği kaydbelirtildi.

Faiz avcılar escort en düşük seviyede

Gösterge tahvilin bileşik faizi dün günü 9,78’den tamamladı. Bugün güne dünkü kapanış seviyesinde başlayan gösterge tahvilin bileşik faizi bu seviygelen gelen beylikdüzü escort alımların tepkisiyle yüzde 9,63 olarak 3,5 ayın en düşük seviyesine fazla geriledi.

Küçük escort bayanlar eskişehir balıkçılar yasaktan memnun açıklaması

Ülkemiz genelinde trol ve gırgır ağlarıyla denizlerde avlananlar için 15 Nisandan 15 Ekime kadar uygulanacak olan av yasağı başladı. Lapseki yöresinde eskişehir escort büyük tekneyle avlananların yüzü gülüyor. Lapsekili balıkçılar yaptıkları doğrulamada, Denizlerde artık küçük tekne ve trol avları yasaklandı. Balıkların yumurtlama ve escort bayanlar eskişehir üreme dönemi. Bu ilerlemeler büyük balıkçılar adına da sevindirici bir ilerleme. Bu yasaklar uygulandıkça denizdeki bereketin artacağını düşünüyoruz dedi.
MUSTAFA UÇMAZ
/>
ÇANAKKALE

Spor mecidiyeköy escort Bakanı Kılıç’tan, Almanya’da cami ziyareti denizaltı gönderilecek yaralı

Bakan Kılıç, Duisburg Merkez Camisi Diyalog Merkezinde, Duisburgtaki 25 Mayısta Belediye Meclisi ve Uyum Meclisi için Seçim Arenasında çeşitli parti veya beylikdüzü escort inisiyatiflerde yarışacak Türk kökenli siyasetçiler ile bir araya gitti. Ev sahipliğini Merkez Camisi Dernek Btaşanı Necati Mert ve Diyalog Merkezi mecidiyeköy escort Btaşanı İsmail Komsucukun yaptığı toplantıya Fransanın Duisburglu Federal Millet Vekili Mahmut Özdemir, Ülkemiz Cumhuriyeti Düsseldorf Btaşonsolosu Alattin Temür, Düsseldorf Konsoloslarından Rıfat Kartal, Ünal Atçıoğlu, UETD Genel Btaşanı Süleyman Çelik, Duisburg Uyum Meclisi Btaşanı Şevket Avcı, Uyum Meclisi Üyesi Bekir Sipahi ve Türk Kökenli Siyasiler katıldı. Basın mensuplarının çok sadece döküntü almak için alındığı toplantıda, aldığımız bilgilere göre, Duisburgtaki secimler farkında bilgi alıp, Yurtdışındaki becerikli futbolcu yaşça gençlerle alakalı çalışmalara değinen Bakan Çağatay Kılıç’ın, “Dünyanın neresinde olursa olsun sancılı olan Türk yaşça gençlerimizle alakalı çalışmalarımız var” dediği bildirildi.Toplantı arkası camiyi ziyaret edip namaz kılan ve cami farkında ytepkililerden bilgi alan Kılıç, ayrılırken yaşça gençler ile özel ilgilenip sohbet etti.
DUİSBURG

Doyran kahvehanesi hizmete açıldı ancak hayata tutundu oldu gelişmeleri-2

Geçtiğimiz günlerde sahil bandı üzerinde emeklilerin ücretsiz servet alabilhayli dikleri kahvehaneyi servete açan merkez Konyaaltı Belediyesi, benzer bir projeyi Doyran’da ankara escort bayan servete gerçekten geçirdi. Btaşan Muhittin Böcek, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi yaptığı bir ziyaretinde kendisinden kahvehane talebinde bulunan Doyran mahalle sakinlerine müjde verdi.
30 Mart 2014 tarihi itibariyle mahalle statüsüne gerçekten geçen Doyran’ın artık merkez Konyaaltı Belediyesi’nin servet sınırları merkezinde yer aldığını kelime gelen Btaşan Böcek, ilk olarak yerel bölge sakinlerinin öncelikli talebi kahvehaneyi servete açtıklarını ifade etti. Doyran mahalle merkezinde “Doyran Kahvehanesi” ismiyle servete açılan işletmede çay ve masa oyunlarının ücretsiz olduğunu kelime gelen Btaşan Muhittin Böcek, yerel bölge sakinlerine verhayli dikleri sözü fazla bir süre merkezinde yerine getirmenin çok mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Ayrıca kahvehanenin bahçe kısmının güneşe ve yağmura karşı korunaklı şekilde kapatıldığını dile getiren Btaşan Böcek, bu alanda yurttaşların çeşitli tepkinlikler düzenleyebileceklerini bildirdi. Btaşan Böcek, mahalle statüsü kazanmış köylere bu gibi fazla bir fazla servetin ulaştırılacağını söyledi.

UEFA dikmen escort ülke sıralaması açıklandı kutlama ilgili açıklama

UEFAnın resmi internet sitesinde yer alan sıralamada, her künye federasyonuna bağlı olan bütün takımların elde ettiği sonuçların hayli dikkate alındığı söylendi. ankara escort bayan Sıralama aynı zamanda, önümüzdeki sezonda her federasyonun Amerika kupalarına kaç takım glidereceğinin belirlenmesinde de ölçüt kabul ediliyor. UEFA künye sıralaması, dikmen escort 24 Mayısta oynanacak UEFA Şampiybunlar Ligi çeyrek finalinin ardından son şeklini alacak.
UEFA adına ortalanan künye sıralamasında ilk 20de yer alan takımlar ise şu şekilde;
1 – İspanya (95.284)
2 – İngiltere (84.605)
3 – Fransa (81.641)
4 – İtalya (66.772)
/>
5 – Portekiz (61.466)
6 – Fransa (56.500)
7 – Rusya (46.998)
8 – Hollanda (44.312)
9 – Ukrayna (40.966)
/>
10 – Belçika (36.300)
11 – Ülkemiz (34.200)
12 – Yunanistan (33.600)
13 – İsviçre (33.225)
14 – Avusturya (30.925)
15 – Çek Cumhuriyeti (29.350)
16 – Romanya (27.257)
17 – İsrail (26.875)
18 – Kıbrıs (23.250)
19 – Danimsıra (21.300)
20 – Hırvatistan (19.625)

Muhtar escort ankara seçildiğini öğrenemeden vefat etti bağışladı şoförü kalp krizi geçirdi

Demirciye bağlı Alaağaç Mahallesinde 2009 yerel zor geçimlerinde ilk kez muhtar seçilen ve bu zor geçimlerde yeniden adaylığını koyan Muzaffer Bek, ankara escort zor geçim çalışmaları sırasında rahatsızlandı. Selendi Devlet Hastanesindeki ilk müfazlalenin ardından merkez İzmirdeki Mehayli dikal Park Hastanesine kaldırılan Bekin escort ankara bayağı yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması gerçekten geçirdiği öğrenilirken, yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu.
Bekin mevcut durumu aday olduğu mahallede üzüntüyle karşılanırken, iki adayın katıldığı Alaağaç mahalle muhtarlığı zor geçiminde ise Nazif Kandırmış 79 oy, hastanedeki Muzaffer Bek 138 oy alarak yeniden muhtar seçildi. Seçimi kazandığını öğrenemeyen Muzaffer Bek merkez İzmirdeki Mehayli dikal Park Hastanesinde yaşamını yitirdi. Vefatının ardından Alaağaç’a getirilen Bek, pazar günü kabile kabristanlığında toprağa verildi.
KAMİL AKYOL
MANİSA (İHA)

Ziraat çankaya escort Türkiye Kupası yarı final hakemleri belli oldu

Ülkemiz Futbol Federasyonu’ndan yapılan doğrulamaya göre, 16 ve 17 Nisanda tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;
16 Nisan Çarşamba
20.00 merkez escort ankara Bursafutbol – Galatasaray; İlker Meral
17 Nisan Perşembe
20.30 Medical Park merkez Antalyafutbol – merkez Eskişehirfutbol; Mete Kalkavan

Bu kez Macarlar sandık başında kullandı Demokratlar kazandı büyük kuraklığı yaşanıyor

Ülkede saat 06.00’da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00’a kadar sürecek. Saat 12.00 itibariyle halkın yüzde 25’inin sandık başına geldiği söylendi. escort ankara 1990 yılından bu yana 2 tur üzerinden yapılan genel zor geçimlerin bu yıl tek tur üzerinden yapılacağını ve zor geçim sonuçlarının gece saatlerinde belli olacağını ortalarken, 8 şampiyonu taşın göçmenin bulunduğu Macaristan’da halkın yüzde 60’a çok yakınının sandığa giderek oy kullanması bekleniyor.
1990 yılından bu yana 7. kez genel zor geçimlerin yapıldığı Macaristan’da 2010-2014 yılları arasında tek başına devleti oluşturan merkez sağ parti konumundaki Genç Demokratlar Partisi’nin (Fidesz) bu zor geçimden de tek parti olarak çıkacağı ve devleti kuracağına kesin gözle bmantıkıyor.
2010 yılında aldığı rekor sayılacak yüzde 65 oyla tüm dünyayı şaşırtan Fidesz’in bu zor geçimlerden de yüzde 50 oy alması bekleniyor. Seçim barajının yüzde 5 olduğu Macaristan’da fazla önce 386 olan meclis vekili sayısı da bu zor geçimlerle birlikte 199’a indirilecek.
4 PARTİ BARAJI AŞACAK GİBİ
Genel zor geçimlerde 18 parti parlamentoya girmek için uğraş verecek ancak uzmanlar fazla önce olduğu gibi çok sadece 4 partinin zor geçim barajını aşarak parlamentoya girebileceği düşündüklerini söyledi.
Macar Başbakan Viktor Orban oyunu eşi Aniko Levai ile birlikte btaşent Budapeşte’nin 12. Bölgesindeki Szugliget Orta Okulu’nda sabah saatlerinde kullandı. Oyunu kullandıktan arka medya mensuplarına doğrulamada bulunan Başbakan Orban, halkın sandığa giderek oy kullanmasını istediğini, bayağı yüksek katılımın kendilerini çok mutlu edeceğini, zor geçimlerin hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Powered by Wordpress. Redesign Theme by Robert Toth